Το Κοινοτικό Συμβούλιο Επταγώνειας, έχει θέσει σαν στόχο του, την μετατροπή της κοινότητας σε μια ανθρώπινη κοινότητα, η οποία θα μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους, όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, έχει ήδη αποπερατώσει αρκετά έργα υποδομής και εξωραϊσμού. 
 
Μερικά από αυτά τα έργα είναι:
1. Κατασκευή κοινοτικών κτηρίων, που περιλαμβάνει γραφείο για τις ανάγκες του κοινοτικού συμβουλίου, αίθουσα συνεδριάσεων, Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο, κοινοτικό ιατρεία, γραφεία της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας και συνεργατικό παντοπωλείο.
2. Επέκταση, συντήρηση και μετατροπή του παλιού δημοτικού σχολείου σε πολιτιστικό κέντρο, που περιλαμβάνει μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 200 άτομα, κουζίνα και αποχωρητήρια.
3. Επέκταση του κοινοτικού κοιμητηρίου.
4. Ονομασία όλων των δρόμων, καθώς και αρίθμηση όλων των σπιτιών της κοινότητας.
5. Ασφαλτόστρωση των δρόμων μέσα στη κοινότητα.
6. Επιδιόρθωση και κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης, με παραδοσιακή πέτρα. 
7. Έγινε νέα διάτρηση, για τις ανάγκες της κοινότητας σε πόσιμο νερό.