Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Επταγώνιας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Παναγιώτης Τσολάκης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99652434
   
Ονοματεπώνυμο : Μιχαλάκης Πάτσαλος (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99297890
 
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Χειμωνίδης
Ονοματεπώνυμο : Χρίστος Μηνά
Ονοματεπώνυμο : Χριστάκης Τσαγκάρης
Ονοματεπώνυμο : Σωφρόνης Χειμωνίδης
Ονοματεπώνυμο : Χριστάκης Παναγή